Ekonomisk ersättning

Donation skall enligt svensk lag ske altruistiskt, det betyder att du som donator ger av fri vilja, i syfte att hjälpa någon annan och utan ekonomisk vinning. Den ekonomiska ersättning du får är avsedd att kompensera för din restid och eventuell förlorad inkomst vid besök och resor till kliniken. Som spermiedonator ersätts du med 610 kronor för varje donation till Livio Sperm Bank.